line head

Александър Вълчинов

Александър Вълчинов
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
Александър Вълчинов е уважаван възрастен, заможен и интелигентен човек, когато след 9 септември 1944 г безследно изчезва. Години по-късно неговият съселянин Стойко Проданов се хвали по какъв жесток начин го е убил.
Изчезването на Александър Вълчинов и неговото убийство е описано в разказите на Радко Димитров Томбаков и Люба Николова Стоева-Байрева, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с. 67, 73.