line head

Георги Ваклинов Ваклинов

Георги Ваклинов Ваклинов
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Женен с деца.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
Георги Ваклинов е директор на тютюневата кооперация „Подем” в Пловдив около 1923 г. Връща се в Цалапица и се занимава със земеделие. През 1934 г. е избран в тричленката на общината. Арестуван е на 9 септември 1944 г. заедно със сина си Петър Ваклинов  и други роднини. Свиждане не е разрешено, след десетина дни казват на близките им да не носят повече храна. Георги и Петър Ваклинови вероятно са убити на 20 или 21 септември 1944 г.
Изчезването на Георги Ваклинов Ваклинов и информация за убийството му са засвидетелствани в спомените на Георги Костадинов Ваклинов, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.48,49, 194.