line head

Тодор Петров Талев

Тодор Петров Талев
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Женен с деца.
село Цалапица.
След 9 септември 1944 г.
село Цалапица.
Тодор Петров Талев е арестуван на 9 септември 1944 г. заедно с други роднини и съселяни. Няколко дни е пребиван и после е убит. Синът му Петър Талев също е арестуван и е жертва на побоите – умира 5-6 години след мъченията.
Информацията за Тодор Талев се съдържа в спомените на Георги Костадинов Ваклинов, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.48, 51,194, 195.