line head

Костадин (Кодин) Николов Гайдаджийски

Костадин (Кодин) Николов Гайдаджийски
село Стряма, област Пловдив.
село Стряма.
Селско семейство.
Женен с деца.
Земеделски стопанин.
село Стряма.
Октомври 1944 г.
село Стряма.
Сред 9 септември 1944 г. Костадин Гайдаджийски е държан няколко дни в ареста и е пуснат. През октомври същата година е арестуван отново. Убит е на 6 срещу 7 октомври 1944 г. заедно с още 18 души от селото и телата са захвърлени на брега на Марица.

По това време синът му е войник и служи в охраната на летище Божурище. Комунисти от селото искат да го отведат и да го разпитват, но командирът му не разрешава и ги отпраща.
Информацията за изчезването и убийството на Костадин Гайдаджийски се съдържа в спомените на  Васила Ст. Мъглова и  Костадин Запрянов Мъглов, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Стряма – вторият Батак – 1944 г.”, трето допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2015 г., с. 160-161.