line head

Минко (Димитър) Колев Ванев

Минко (Димитър) Колев Ванев
село Стряма, област Пловдив.
село Стряма.
Селско семейство.
Женен с деца.
село Стряма.
След 9 септември 1944 г.
село Стряма.
Минко Колев – Мангъра е чичо на директора на училището Никола Ванев. Арестуван е след 9 септември 1944 г. заедно с брат си Тончо. Тончо е пребит и едва оживява, а Минко е убит заедно с още 18 души на 6 срещу 7 октомври 1944 г., като телата им са захвърлени на брега на Марица.
Информация за изчезването и убийството на Минко Колев се съдържа в спомените на Христо Георгиев Еневски и д-р Иван Ванев, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Стряма – вторият Батак – 1944 г.”, трето допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2015 г., с. 116, 191.