line head

Никола Петров Ванев

Никола Петров Ванев
1901 г.
село Стряма, област Пловдив.
село Стряма.
Учителско семейство.
Женен с деца.
Учител.
Директор на училището в село Стряма.
43 години.
село Стряма.
След 9 септември 1944 г.
село Стряма.
Никола Ванев е син на учител, основал навремето училището и кооперацията в село Стряма. Интелигентен и много строг човек, директор на училището. Жена му също е учителка.  Арестуван е след 9 септември 1944 г. заедно с други хора от селото. Брат му Стефан е учител в село Баня и е с леви убеждения. Отива в село Стряма и ходатайства за освобождаването му, но без успех. Заплашен е от бившите партизани с убийство, а в село Баня веднага е арестуван и жестоко пребит.

Никола Ванев е убит. Две години след изчезването му семейството му напуска селото.
Сведенията за ареста и изчезването на Никола Ванев се съдържат в спомените на Елена Петкова Еневска, Христо Георгиев Еневски и Величка Георгиева Ванева, записани от Надежда Любенова.
Надежда Любенова, „Стряма – вторият Батак – 1944 г.”, трето допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2015 г., с. 99, 117, 159.