line head

Борис Стефов Велев

Борис Стефов Велев
17 юли 1901 г.
гр. Ресен, Македония, Османска империя.
гр. София.
Семейство на потомствени градинари.
Висше.
Женен с едно дете.
Коректор.
Студентската младежка македонска организация „Вардар”.
43 години.
гр. София.
25 септември 1944 г.

Борис Стефов Велев е пето поколение на потомствени градинари от гр. Ресен, които са живели и работили повечето време в Цариград. Дядо му Вельо е един от участниците в борбата и победата за самостоятелна българска църква в столицата на Османската империя. Борис Велев е живял в Цариград до края на Първата световна война (1918), след което отива сам в София.

Завършва Трета народна гимназия в София през 1922 година, а висше образование в Свободния университет за политически и стопански науки – търговско-стопанския отдел през 1930 г. През същата година започва работа като коректор в редакцията на вестник „Зора” с директор и собственик Данаил Крапчев.

Още като младеж е член на студентската младежка македонска организация „Вардар” и съратник на ВМРО. Убеден българин от Македония, той сътрудничи на Иван Михайлов до забраната на организацията през 1934 г.

През 1937 година се оженва за Иванка Борисова Велева. През 1939 г. се ражда единственото им дете Стефан.

Boris Velev

На 25 септември 1944 г. Борис Велев е изведен от работното си място (единствен от редакцията на „Зора” е оставен на работа в новосъздадения вестник „Свобода”, вероятно защото е бил техническо лице), след което никой никога повече не го вижда.

През 1946 г. съдът дава на съпругата му решение, с което го обявяват за безследно изчезнал.

Независимо, че работи във вестник „Зора” като техническо лице Борис Велев споделя съдбата на собственика на вестника журналиста Данаил Крапчев, който е убит на 10 септември 1944 г. без съд и присъда от комунистите в Горна Джумая (от 1950 г. Благоевград). След това му е издадена смъртна присъда от „народния съд”, която е отменена като незаконосъобразна от Върховния съд през 1994 г.
Данните за Борис Велев са предоставени на pametbg.com от неговия син Стефан Борисов Велев през месец май 2018 г.
borisvelev-1
Борис Велев | Източник: Личен архив на Стефан Велев, син на Борис Велев.
borisvelev-dok
Протокол на Софийския областен съд от 28 май 1946 г., с който Борис Стефов Велев е обявен за безследно изчезнал | Източник: Личен архив на Стефан Велев, син на Борис Велев.