line head

Данаил Георгиев Герджиков

Данаил Георгиев Герджиков
Военен.
Поручик от Щаба на брегови артилерийски полк – Варна (към 1946 г.). Адютант на коменданта.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Реакционер, обаче изчаква събитията без да се проявява.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г.