line head

Феодор Лудиянов

Феодор Лудиянов
Техник.
Феодор Лудиянов е техник, за който ДС посочва, че е „водил разложителна дейност сред бригадирите“.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 143, л. 1-2, годишен доклад на отделение „В” при 01 отдел ДС за организационното и политическото състояние на обектите за 1947 г.