line head

Альоша Христов Керанов

Альоша Христов Керанов
23 юни 1950 г.
село Ясенково, област Шумен.
село Ясенково.
Селски.
Основно.
Женен.
Тракторист.
През 1986 г. в гр. Толбухин (днес Добрич) и гр. Айтос в съучастие образувал и ръководил организация, поставила си за цел да извършва престъпления против НРБ.
37 години.
Сливенски военен съд.
С присъда №154 от 16 юни 1987 г. е осъден на 3 години и 6 месеца по чл. 109, ал. 1 от НК (за образуване или ръководене на организация или група, която си поставя за цел да извърши престъпления против НРБ).
Затвор Враца.
2 години и 2 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.