line head

Михаил Апостолов

Михаил Апостолов
1899 г.
село Овчарци, област Кюстендил.
гр. Рила.
Селски.
Четвърто отделение.
Женен.
Свещеник.
Енорийски свещеник.
59 години.
село Тополница, Кюстендилско.
Дупнишки съд.
Осъден на смърт, заменена с доживотен затвор, 1958 г.
Софийски и Пазарджишки затвор, затвора „Белене” (от 1959 г.).
5 години.
ТВО „Белене“, 1958-1959 г.
1 година.
Известно време Михаил Апостолов е общ работник в Рилския манастир. В същото време изучава църковнославянско четене и пеене. През август 1944 г. е ръкоположен за свещеник и изпратен на енорийска служба в дупнишките села Тополница и Делян. Не е удобен добрият духовен пастир, но авторитетът му е голям и го търпят. Отец Михаил дава твърд отпор на посегателствата срещу неговото паство.

Това създава напрежение и през 1958 г. точно преди Великден е арестуван. В Дупница се провежда съдебен процес с подкупени свидетели. Съдът произнася смъртна присъда. Върнат e в Софийския затвор и е настанен в килията на „смъртниците“. Всички очакват разстрел. Синовете му молят за съдействие патриарх Кирил. Той  моли Президиума на Народното събрание да помилва свещеника. Смъртната присъда е заменена с доживотен затвор. Преместват го в Пазарджишкия затвор, където престоява около един месец. После го въдворяват в лагера на смъртта „Белене” (през август 1959 г. лагерът е закрит и е оформен като затвор). Там престоява пет години до 1964 г. Същата година е амнистиран. Не му разрешават да се върне в старата си енория. Светия Синод му предлага да отиде в град Рила.

В град Рила се занимава и с лекуване на болни. Познава билките и лекува с тях. През последните дни от живота си приема монашеско пострижение с името Макарий. Почива на 10 септември 1988 г.
Игумения Валентина Друмева „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време“, том 1, издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2007 г., с. 80-89.