line head

Александър Константинов Смолянов

Александър Константинов Смолянов
7 септември 1907 г.
гр. Плевен.
Висше военно.
Военен.
Офицер от Щаба на войската.
„Неутрален офицер”.
Софийски областен съд, 1947 г.
15 години строг тъмничен затвор.
10 години.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1945 г.
Трето управление на ДС за борба с контрареволюцията (след 1952 г.)..
Обвинен в участие в нелегалната организация „Неутрален офицер“.

Александър Смолянов е един от офицерите, участници в нелегалната конспирация „Неутрален офицер”. Тя е създадена през януари 1946 г. и целта ѝ е да се бори против политизирането на войската и болшевизма, налаган от ОФ-властта в България.

Първите арести на членове на „Неутрален офицер” започват в края на месец юли 1946 г. През есента същата година срещу арестуваните офицери вече се води следствие. Александър Смолянов е обвинен като един от организаторите на военната конспирация.

vipusk 48

Съдебният процес срещу „Неутрален офицер” започва през януари 1947 г., като подсъдимите по него са общо 28 офицери. Присъдата е произнесена през февруари 1947 г. Основните подсъдими, сред които е и Александър Смолянов, са осъдени на по 15 години строг тъмничен затвор за създаването и ръководенето на тайна военна организация за насилствено сваляне на властта.

След излизането си от затвора Александър Смолянов дълги години работи като книговезец.

Виж повече сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 910, л. 1-7, строго поверителен доклад за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия „Бивши офицери“ към 10 март 1952 г.