line head

Мустафа Юнуз Мерт

Мустафа Юнуз Мерт
25 август 1963 г.
село Бараци, област Кърджали.
село Бараци.
Селски.
Средно.
Женен.
Електротехник.
През периода 1979-1985 г. в съучастие проповядват антидемократична идеология против НРБ. През месец юни 1985 г. създават организация, която си поставила за цел да извършат престъпления против НРБ – особено тежък случай на диверсия.
23 години.
ГСУ-МВР.
Софийски градски съд.
С присъда по НОХД СА-4/86 г. е осъден на 7 години и 6 месеца затвор по чл. 109, ал. I и чл. 108, ал. I от НК.
Затвор Бобов дол.
3 години и 10 месеца.
АКРДОПБГДСРСБНА - M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпления срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.