line head

Йосиф Славов Асенов

Йосиф Славов Асенов
23 януари 1956 г.
село Чичово, Хасковско.
село Бенковски, област Кърджали.
Селски.
Средно.
Женен.
Художник.
През 1985 г. в съучастие е членувал в образувана противодържавна група, която си е поставила за цел да извършва престъпления против НРБ, да събира и издава сведения, представляващи държавна тайна на Турция, да унищожава държавно имущество.
30 години.
ГСУ-МВР.
Кърджалийски окръжен съд.
С присъда по НОХД 185/86 г. е осъден на 15 години затвор по чл. 104, чл. 109 и чл. 106 от НК.
Старозагорски затвор.
3 години и 1 месец (към 1 май 1989 г.).
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпления срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.