line head

Стоил Тодоров Лефтеров

Стоил Тодоров Лефтеров
1930 г.
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Нелегална организация „Свобода”.
24 години.
гр. Пловдив.
Пловдивски военен съд, присъда №129 от 3 юни 1955 г.
6 години затвор.
Стоил Лефтеров участва в нелегалната организация „Свобода” в противотанковата бригада в село Бояново, Елховско, докато отбива редовната си военна служба.

Уволнява се от казармата е през май 1954 г. През септември същата година членовете на групата са арестувани и 10 месеца са следствени в МВР Пловдив. Лефтеров е обвинен, че е „участвал в нелегална противонародна организация, поставила си за цел насилственото сваляне на народната власт чрез въоръжена борба”.
Първоизточник на информацията за съдбата на Стоил Лефтеров са мемоарите на Петко Огойски – „Записки по българските страдания, 1944-1989 г.”, книга втора, 1995 г., които Надежда Любенова е използвала.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.90-93.