line head

Цанко Ив. Буков

Цанко Ив. Буков
село Брестовица, област Пловдив.
село Брестовица.
Селско семейство.
Нелегална организация „Свобода”.
гр. Пловдив.
Пловдивски военен съд, присъда №129 от 3 юни 1955 г.
2 години затвор.
Цанко Буков участва в нелегалната организация „Свобода” в противотанковата бригада в село Бояново, Елховско, докато отбива редовната си военна служба. Уволнява се от казармата през май 1954 г.

През септември същата година членовете на групата са арестувани и 10 месеца са следствени в МВР Пловдив. Буков е обвинен, че е „участвал в нелегална противонародна организация, поставила си за цел насилственото сваляне на народната власт чрез въоръжена борба”.
Първоизточник на информацията за съдбата на Цанко Буков са мемоарите на Петко Огойски – „Записки по българските страдания, 1944-1989 г.”, книга втора, 1995 г., които Надежда Любенова е използвала.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.93.