line head

Христо Николов Гишин

Христо Николов Гишин
село Голямо Конаре (днес гр. Съединение), област Пловдив.
село Голямо Конаре.
Селско семейство.
Нелегална организация „Свобода”.
гр. Пловдив.
Пловдивски военен съд, присъда №129 от 3 юни 1955 г.
12 години затвор.
Старозагорски затвор.
Христо Гишин участва в нелегалната организация „Свобода” в противотанковата бригада в село Бояново, Елховско, докато отбива редовната си военна служба. Уволнява се от казармата през май 1954 г.

През септември членовете на групата са арестувани и 10 месеца са следствени в МВР Пловдив. Гишин е обвинен, че е „участвал в нелегална противонародна организация, поставила си за цел насилственото сваляне на народната власт чрез въоръжена борба”.
Първоизточник на информацията за съдбата на Христо Гишин са мемоарите на Петко Огойски – „Записки по българските страдания, 1944-1989 г.”, книга втора, 1995 г., които Надежда Любенова е използвала.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с. 91-93.