line head

Тодор Миленов Павлов

Тодор Миленов Павлов
село Цалапица, област Пловдив.
село Цалапица.
Селско семейство.
Помагач на нелегалната организация „Свобода”.
гр. Пловдив.
Пловдивски военен съд, присъда №129 от 3 юни 1955 г.
2 години затвор.
Пловдивски затвор.
Тодор Павлов е възрастен човек от село Цалапица, който подпомага с пари нелегалната организация „Свобода” в противотанковата бригада в село Бояново, Елховско.
Първоизточник на информацията за Тодор Павлов са мемоарите на Петко Огойски – „Записки по българските страдания, 1944-1989 г.”, книга втора, 1995 г., които Надежда Любенова е използвала.
Надежда Любенова, „Заритите кладенци край Цалапица проговарят”, второ допълнено издание, издателство „Макрос”, Пловдив, 2016 г., с.92, 93.