line head

Стерльо Боздов

Стерльо Боздов
Висше, медицинско.
Лекар.
Информацията за д-р Стерльо Боздов е, че е лежал в затвор, подложен е на инквизиции и уволнение.
„Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор 1944-1989”, под редакцията на проф. д-р Кирил Миленков, 2003 г.,с 33.