line head

Андрей Димитров Вичев

Андрей Димитров Вичев
28 май 1938 г.
село Срем, област Хасково.
гр. Раднево.
Работнически.
Средно.
Женен.
Локомотивен машинист.
Разпространявал клеветнически твърдения засягащи държавния и обществен строй.
45 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Старозагорски окръжен съд.
С присъда №67/85 по НОХД 323/85 г. е осъден на 10 г. по чл. 109, ал. 1 (за извършени престъпления против НРБ) и чл. 108 от НК (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния или обществения строй).
Старозагорски затвор.
3 години и 10 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.