line head

Александър Георгиев

Александър Георгиев
гр. Кратово, Македония (в рамките на Югославия в периода 1918-1991 г.).
Лекар.
Александър Георгиев е осъден през 1946 г.
„Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор 1944-1989”, под редакцията на проф. д-р Кирил Миленков, 2003 г.,с 37.