line head

Ангел Райчев Маринов

Ангел Райчев Маринов
6 октомври 1949 г.
село Енчец, област Хасково.
гр. Девня.
Селски.
Основно.
Женен.
Заварчик.
Ръководил група, която си е поставила за цел да извършва престъпления против НРБ.
36 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Варненски окръжен съд.
С присъда №52/6 август 1985 г. по НОХД 322/85 г. е осъден на 8 г. по чл. 109, ал. 1 (за извършени престъпления против НРБ), чл. 108 (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй), чл. 279 ал. 1 и чл. 286 ал. 2 от НК.
Затвор Бобов дол.
4 години към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.