line head

Асен Арсов Солаков

Асен Арсов Солаков
26 април 1953 г.
село Три Могили, област Пловдив.
село Череша, област Бургас.
Селски.
Основно.
Женен.
С цел да създаде затруднения на властта е разрушил съобщителни средства и е държал без да има право на това, взривни вещества и капсулдетонатори.
30 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Бургаски окръжен съд.
С присъда №36 по НОХД 304/83 г. е осъден на 10 г. по чл. 106 и чл. 339 от НК.
Старозагорски затвор.
6 години и 1 месец към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.