line head

Радко Михов Радков

Радко Михов Радков
Русенски областен съд, ноември 1951 г.
Осъден задочно на смърт.
Радко Радков е четник от основаната в началото на  1951 г. горянска група, действала в Русенско. Четата е въоръжена и има численост от 40 души. Разбита е при акция на Държавна сигурност през май и юни 1951 г. По съдебния процес срещу заловените четници Радко Михов е осъден задочно на смърт.
Диню Шарланов, „История на комунизма в България“, том 2, изд. „Сиела“, 2009 г., с. 189-191.