line head

Димитър Борисов Димитров

Димитър Борисов Димитров
24 април 1951 г.
гр. Пловдив.
гр. Пловдив.
Семейство на служещи.
Основно.
Женен.
Хладилен техник.
През 1982 г. до края на 1984 г. е разпространявал устно и писмено клеветнически твърдения, засягащи обществения строй в НРБ, не упражнявал обществено полезен труд, направил опит да избяга от страната без разрешение на надлежните власти.
24 години.
Главно следствено управление на МВР.
Софийски градски съд.
С присъда по НОХД СА-5/85 г. е осъден на 6 години по чл. 108 (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй), чл.329 ал.I, чл.233 ал. I, чл.250 ал. I и чл.279 ал.I от НК.
Затвор Пловдив.
4 години и 7 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.