line head

Демир Емилов Давидов

Демир Емилов Давидов
6 април 1954 г.
село Пет Могили, област Шумен.
село Пет Могили.
Селски.
Женен.
През есента на 1985 г. до ноември 1987 г., образувал и ръководил нелегална организация, поставила си за цел извършване на престъпления против НРБ.
34 години.
Главно следствено управление на МВР.
Шуменски окръжен съд.
С присъда по НОХД 121/88 г. е осъден на 4 години лишаване от свобода по чл. 109 ал. I от НК (за извършени престъпления против НРБ).
Затвор Стара Загора.
1 година и 5 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.