line head

Георги Драганов Захариев

Георги Драганов Захариев
31 октомври 1946 г.
гр. Кюстендил.
гр. Кюстендил.
Семейство на служещи.
Средно техническо.
Разведен.
Без разрешение е преминал границата и през периода 12 август 1986 г. до 1 септември 1986 г. в Югославия е издал държавна тайна.
41 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Софийски градски съд.
С присъда по НОХД 4/87 г. е осъден на 8 години по чл. 104 и чл.279 от НК.
Старозагорски затвор.
2 години и 7 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.