line head

Герман Багрянов Топчиев

Герман Багрянов Топчиев
22 декември 1949 г.
село Гърбище, област Кърджали.
гр. Ардино.
Селски.
Средно.
Неженен.
През юни 1985 г. в съучастие създал нелегална организация, която чрез диверсия, вредителство, противодържавна агитация и пропаганда целят да разстроят устоите на НРБ.
37 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Софийски градски съд.
С присъда по НОХД 4/86 г. е осъден на 11 години по чл. 109, ал. 1 (за извършени престъпления против НРБ) и чл.108, ал. 1 (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй) от НК.
Софийски затвор.
3 години и 10 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.