line head

Валентин Раданов Алипиев

Валентин Раданов Алипиев
14 декември 1961 г.
гр. Асеновград, област Пловдив.
гр. Асеновград.
Семейство на служещи.
Средно.
Женен.
Търговски работник.
В условия на продължаващо престъпление и в съучастие се е поставил в услуга на турските специални служби, за да събира и предава информация за НРБ, представляваща държавна тайна.
27 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Пловдивски окръжен съд.
Присъда: С присъда по НОХД 23/88 г. е осъден на 10 години по чл. 104 от НК.
Старозагорски затвор.
1 година и 7 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.