line head

Велико Асенов Асенов

Велико Асенов Асенов
21 септември 1936 г.
село Малък Поровец, област Разград.
гр. Тутракан.
Селски.
Основно.
Шлосер.
Организирал и ръководил група с цел извършване на престъпления против НРБ и разпространявал клеветнически твърдения.
50 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Силистренски районен съд.
С присъда по НОХД 110/86 г. е осъден на 6 години по чл. 108 (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй) от НК.
Старозагорски затвор.
3 години към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.