line head

Вергил Вергилов Исаев

Вергил Вергилов Исаев
15 февруари 1950 г.
село Изворник, област Варна.
гр. Провадия.
Селски.
Средно.
Женен.
През периода от лятото на 1985 г. в съучастие образувал и ръководил организация, която си е поставила за цел да извърши престъпления против НРБ, както и подбуждал към извършване на такива престъпления.
37 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Варненски окръжен съд.
С присъда по НОХД 102/87 г. е осъден на 6 години по чл. 109, ал. 1 (за извършени престъпления против НРБ) и чл.108 ал. 1 (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй) от НК.
Бургаски затвор.
2 години и 9 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.