line head

Димитър Димитров Добрев

Димитър Димитров Добрев
2 август 1944 г.
гр. Бургас.
гр. София.
Семейство на служещи.
Висше.
Женен.
Радио инженер.
В съучастие събирал и издавал на американска фирма сведения, съставляващи държавна тайна.
40 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Софийски градски съд.
С присъда по НОХД 1/84 г. е осъден на 10 години по чл. 104, ал. I от НК.
Старозагорски затвор.
6 години.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.