line head

Емил Емилов Емилов

Емил Емилов Емилов
8 юни 1959 г.
село Долище, област Варна.
село Конево, област Кържали.
Селски.
Основно.
Женен.
Строител.
Образувал и ръководил организация, поставила си за цел да извършва престъпления против НРБ – особено тежък случай на диверсия чрез повреждане и унищожаване на обществено имущество, проповядвали антидемократична идеология, държали огнестрелно оръжие.
27 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Софийски градски съд.
С присъда по НОХД СА-4/86 г. е осъден на 10 години по чл. 108 (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй), чл. 109 (за извършени престъпления против НРБ) и чл. 359 от НК.
Старозагорски затвор.
3 години и 10 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпления срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.