line head

Илиян Филипов Красенов

Илиян Филипов Красенов
1 май 1959 г.
село Бленика, област Кърджали.
село Бленика.
Селски.
Основно.
Женен.
Шофьор.
В съучастие е подготвял унищожаване на обществено имущество с цел отслабят властта в НРБ.
26 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Кърджалийски окръжен съд.
С присъда по НОХД 145/85 г. е осъден на 10 години по чл. 110 във връзка с чл. 166 от НК.
Старозагорски затвор.
3 години и 9 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпления срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.