line head

Илин Иванов Миланов

Илин Иванов Миланов
13 август 1968 г.
гр. Пловдив.
село Куклен, област Пловдив.
Селски.
Основно.
Неженен.
От септември до 14 октомври 1986 г. в поделение 64180, гр. Пловдив, като военнослужещ с цел да отслаби властта и да създаде затруднения е повредил обществено имущество на стойност 50650 лв., с което е причинил щети в размер на 2169,31 лв.
19 години.
Пловдивски военен съд.
С присъда по НОХД 150/87 г. е осъден на 6 години по чл. 106 от НК.
Старозагорски затвор.
2 години и 2 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпления срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.