line head

Искрен Антимов Демирев

Искрен Антимов Демирев
10 ноември 1953 г.
село Пет могили, област Шумен.
село Пет могили.
Селски.
Основно.
Женен.
Шофьор.
През есента на 1985 г. до 14 ноември 1987 г. сам и в съучастие създал и ръководил организация поставила си за цел извършване на престъпления против НРБ, да създаде затруднения на властта и разпространява клеветнически твърдения, засягащи държавния и обществен строй в НРБ.
35 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Шуменски окръжен съд.
С присъда по НОХД 121/88 г. е осъден на 4 години по чл. 108 (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй) и чл. 109 (за извършени престъпления против НРБ) от НК.
Старозагорски затвор.
1 години и 5 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпления срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.