line head

Беро Ясенов Наумов

Беро Ясенов Наумов
18 май 1956 г.
село Горно Прахово, област Кърджали.
село Горно Прахово.
Селски.
Основно.
Женен.
Сервитьор.
От 1980 до 1983 г. събирал с цел да издаде и издал сведения, съставляващи държавна тайна.
27 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Окръжен съд Кърджали.
С присъда по НОХД 160/83 г. е осъден на 20 години по чл. 104 (шпионаж), ал. I от НК, намалена от Върховния съд на 15 години.
Затвор Ловеч.
6 години и 2 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.