line head

Бисер Маринов Мутафов

Бисер Маринов Мутафов
4 август 1956 г.
село Синчец, област Кърджали.
село Бранище, област Добрич.
Селски.
Основно.
Женен.
Шофьор.
От лятото на 1985 до юли 1986 г. е разпространявал клеветнически твърдения с цел да отслаби властта в НРБ.
„Турско национално-освободително движение в България“ (ТНОДБ).
31 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Окръжен съд Толбухин (днес Добрич).
С присъда по НОХД 25/87 г. е осъден на 8 години и 6 месеца по чл. 108, ал. I от НК (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй).
Затвор Ловеч.
2 години и 10 месеца към 1 май 1989 г.
Дело за оперативно издирване „РЕДАКТОРИ“, групово дело за оперативна разработка „РЕНЕГАТИ“.
Съорганизатор на група целяща организирана съпротива срещу държавния и обществен строй в НРБ със средствата на вражеската пропаганда и явното призоваване на населението към вредителство в икономиката.
Дело за оперативно издирване, групово дело за оперативна разработка.
Следствените отдели на Окръжно управление на МВР-ДС Варна и Окръжно управление на МВР-ДС Толбухин, Главно следствено управление на МВР-ДС и Шесто управление ДС за борба с идеологическата диверсия.
1. АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.
2. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 831, л. 56-76, строго секретен обзор на Главно следствено управление на МВР-ДС по следствено дело №109/1986 г. по описа на Държавна сигурност относно дейността на противодържавна организация в Северозападна България, 13 март 1987 г.