line head

Борис Илиев Стефанов

Борис Илиев Стефанов
6 август 1957 г.
село Бакалово, област Добрич.
село Бакалово.
Селски.
Основно.
Женен.
Членувал в организация, поставила си за цел да отслаби или създаде затруднения на властта в НРБ.
29 години.
Главно следствено управление на МВР-ДС.
Окръжен съд Толбухин (днес Добрич).
С присъда по НОХД 25/87 г. е осъден на 8 години по чл. 108 (за разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния строй) и чл.109 от НК (за извършени престъпления против НРБ).
Затвор Белене.
2 години и 10 месеца към 1 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпление срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.