line head

Христо Хубенов Младенов

Христо Хубенов Младенов
30 януари 1952 г.
село Обичник, област Кърджали.
гр. Момчилград.
Работнически.
Средно.
Женен.
Електро-газозаварчик.
На 26 декември 1984 г. в Момчилград и в селищната система е подбуждал лица да участват в тълпа с цел да принудят органите на властта със сила и заплашване да пропуснат изпълнението на задълженията си по служба, сам разпространявал клеветнически твърдения, засягащи обществения строй.
33 години.
Главно следствено управление – МВР-ДС.
Окръжен съд Кърджали.
С присъда по НОХД 67/85 г. е осъден на 11 години по чл. 289, ал. 3 и чл. 108 от НК.
Софийски централен затвор.
4 години и 4 месеца.
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 63, оп. 1а, а.е. 191, строго секретен списък на осъдените за престъпления срещу НРБ (глава I-ва от НК) към 1 май 1989 г.