line head

Атанас Георгиев Зъбчев

Атанас Георгиев Зъбчев
Кранист, МК „Кремиковци”.
От края на 1980 г. се опитва да създаде независим профсъюз „Истина” в металургичния комбинат „Кремиковци”, която да защитава правата на работниците.
Кремиковско районно управление на МВР – София.
Софийско градско управление на МВР-ДС.
Предприел действия за създаването и организирането на свободен профсъюз „Истина”, независим от Централния съвет на Българските професионални съюзи и БКП, който да обединява работниците в „Кремиковци”.
Дело за оперативна проверка (ДОП).
Кремиковско районно управление на МВР – София.
„НАИВНИК”.
Атанас Зъбчев е кранист, работещ през 70-те и 80-те години в металургичния комбинат „Кремиковци”. В края на 1980 г. решава да създаден независим от казионните профсъюзи и БКП синдикат, който да защитава правата на работниците в „Кремиковци”. Дейността му е разкрита от Държавна сигурност, след като за него донася доверено лице на репресивния апарат. Срещу него е образувано дело за оперативна проверка „НАИВНИК”, псевдоним, под който е разрабован. Зъбчев е разпитан и профилактиран, като в края на разследването му е заставен да подпише протокол, че ще преустанови започнатата дейност.
АКРДОПБГДСРДБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 406А, л. 30-32, секретна справка относно: Проведена профилактика на обект ДОП „НАИВНИК” и неговите връзки, водено от Кремиковско районно управление на МВР – София, 16 март 1981 г. Документът е включен в сборника „Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците” на Комисията по досиетата, 2015 г.
dok-1
Факсимиле от първата страница на секретна справка относно: Проведена профилактика на обект ДОП „НАИВНИК” срещу Атанас Събчев | Източник: comdos.