line head

Георги Мичев Иванов

Георги Мичев Иванов
1940 г.
Висше, кандидат на философските науки.
Журналист.
Завеждащ редакция „Хумор и сатира“ във вестник „Труд“.
Безпартиен.
33 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
През настоящата година е правил злостни изказвания, групирал около себе си лица от културните среди, на които влияел отрицателно. Изразявал е несъгласие с издигането на някои обществено-политически дейци и клеветил, че с тяхното издигане ние се връщаме към 30-те години на нашия век. Проявявал нихилизъм към социалистическата ни действителност. Критикувал икономическата политика на Партията. Провеждат се мероприятия за доизясняване дейността му и вземане отношение.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
В документите на Шесто управление на ДС за него се посочва още, че е „твърдял, че нашата литературна критика се използвала като средство за „изпълнение на присъди“. Възхвалявал достиженията на американската космическа техника и иронизирал съветските достижения в това отношение”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 76-77, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.