line head

Христо Симеонов Мутафов

Христо Симеонов Мутафов
1922 г.
Семейство на служещи.
Висше.
Режисьор.
Режисьор в Студията за хроникални и документални филми.
Безпартиен.
51 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Мутафов поддържа подозрителни връзки с италиански кинодейци.
Провеждат се мероприятия за изясняване характера на връзките на Мутафов с италианските кинодейци.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
В документите на Шесто управление на ДС за Мутафов се посочва, че „по време на тазгодишния фестивал на българския филм във Варна е дал оценка, че фестивалът е протекъл на много ниско ниво, защото кинотворците са се обърнали към съвременната тема, която била дребна, не заслужавала внимание и по нея не можело да бъдат създадени вълнуващи филмови творби. Такова мнение беше изказано и от италианския кинокритик Серджо Микели, с когото Мутафов поддържа близки връзки”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 68, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.