line head

Изидор Несим Соломонов

Изидор Несим Соломонов
1921 г.
Висше.
Журналист.
Завеждащ икономическия отдел на вестник „Отечествен фронт“.
БКП.
52 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Поддържа връзки с някои граждани на капиталистическите страни и коментира отделни политически и икономически въпроси от нездрави позиции.
Провеждат се мероприятия за проверка на тези сигнали.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
Изидор Соломонов е журналист и публицист от еврейски произход.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 78, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.