line head

Стратия Скерлев Сидеров

Стратия Скерлев Сидеров
6 декември 1906 г.
село Българин, област Хасково.
гр. Истанбул, Турция.
Селски.
Председател на Българския национален комитет – Турция.
Член на БЗНС (от 1946 г. на БЗНС "Никола Петков"), БНК (след 1948 г.).
63 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Скерлев се активизирал особено много след проведеното съвещание на представителите на БНК за Европа. Лично е изпратил множество печатни материали – Резолюцията и Окръжното от съвещанието до различни лица и дружби в страната, а също така и брошурата „Създателите на чехословашката пролет ви говорят“.
Дело за оперативна разработка.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
„МЕЧКА“.
Като млад Стратия Скарлев е привърженик на левите идеи, за което е интерниран ти пъти преди 9 септември 1944 г. Народен представител (1946-1947) е в 6-то Великото народно събрание от опозиционния БЗНС „Никола Петков”. След 1947 г., когато комунистите унищожават опозицията, емигрира в Турция. При сформирането на Българския национален комитет (БНК) през 1949 г. той става член на ръководството му. Дълги години след това Стратия Скерлев работи в Истанбул, където представлява БНК за Турция. Участва в устройването и разпределянето на българските емигранти в Турция.

Разработван е от Шесто управление на ДС като един от активните представители на „вражеската” емиграция. В документите на идеологическото управление на ДС е посочено, че „от получените данни от наш сътрудник е видно, че Скерлев иска да бъде изпратен в Турция млад и надежден човек, когото да инструктира за работата по техните съидейници в страната. По указание на Гемето е поставил задача на сътрудника да се привличат в редовете на БЗНС колкото се може повече млади хора, които един ден щели да бъдат много необходими”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а.е. 351, л. 3-4, строго секретна справка относно: Работата по вражеската емиграция и бегълците в Шесто управление Държавна сигурност, 16 декември 1969 г.
sskerlev
Стратия Скарлев произнася реч за Никола Петков в Истанбул | Източник: zemedelskozname.com.