line head

Иван Каролев Сафронов

Иван Каролев Сафронов
Католически свещеник.
Ватикана.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Организирал католическите свещеници и монахини – невъзвращенци и използва религиозните служби да злослови по адрес на народната власт.
Дело за оперативна разработка.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
„БАНКЕР“.
Иван Сафронов е католически свещеник. Разработван е в края на 60-те години от Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия като невъзвращенец и представител на „вражеската” емиграция.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 3, а.е. 351, л. 4, строго секретна справка относно: Работата по вражеската емиграция и бегълците в Шесто управление Държавна сигурност от 16 декември 1969 г.