line head

Кръстю Василев Зарев

Кръстю Василев Зарев
Български национален комитет - Франция.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Участвал в организираните от изменниците сборища, на които сам е говорил против СССР и нашата страна. Един от закрилниците на изменниците на родината в Италия. При срещи с наши граждани, посетили Италия ги е обработвал да останат там.
Дело за оперативна разработка.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
„ТОПАЛА“.
Кръстю Зарев е политически емигрант, който е разработван от Шесто управление на ДС под псевдонима „ТОПАЛА”.  По данни на идеологическото управление от 1964 г. той е започнал редактирането на списание „Църква и култура“, чието предназначение по негови думи било да поддържа духа на изменниците на Родината. В един от документите на Шесто управление за него е посочено:

„От името на Източната конгрегация при Ватикана изпраща парични суми за материалната издръжка на католическата църква у нас. В постоянна връзка е с проф. Огнян Огнянов – изменник на Родината, на работа в радио „Свободна Европа“ и др. До скоро е поддържал непосредствена връзка с „Цар Симеон“ и Гемето.”
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 3, а.е. 351, л. 4-5, строго секретна справка относно: Работата по вражеската емиграция и бегълците в Шесто управление Държавна сигурност от 16 декември 1969 г.