line head

Стоян Бочев

Стоян Бочев
1881 г.
гр. София.
Женен.
Финансист.
Секретар на Софийската фондова борса; изпълнителен директор на Застрахователното дружество „България“.
67 години.
гр. София, 1948 г.
София, Плевен, Велико Търново. Престоява 21 месеца в арестите на Държавна сигурност.
Държавна сигурност.
По линия на съдебните процеси срещу пасторите през 1948-1949 г.
Стоян Бочев е финансист и протестант. Баща е на дипломата Стефан Бочев, въдворен през 1949 г. в лагерите „Богданов дол и „Белене” (виж профила му в сайта – ТУК).

Секретар е на Софийската фондова борса и председател на Съюза на акционерните дружества. Работи в застрахователното дружество „България“, където е генерален директор и акционери. През 1948 г. семейството му е изселено в Ловеч.

Арестуван е през 1948 г. от Държавна сигурност и разследван по линия на пасторските процеси като мирянин протестант. Обикаля арестите на ДС в София, Плевен и Велико Търново. Общо перстоява 21 месеца в арестите.

Към януари 1949 г. се намира в ареста в сградата на Дирекцията на народната милиция на Лъвов мост в столицата, а след това в продължение на 9 месеца е в ареста на тогавашната Стопанска милиция на ул. „Московска” №5 в София, където днес се намира Държавна агенция „Архиви”.
Стефан Бочев, „Белене – сказание за концлагерна България” изд. фондация „Българска наука и изкуство”, 2003 г., с. 49-51.
stoyanbochev
Стоян Бочев | Източник: bg.wikipedia.org.