line head

Вера Кръстева Смилкова

Вера Кръстева Смилкова
1925 г.
гр. София.
Завеждащ отдел в издателство „Наука и изкуство“.
БКП.
53 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Водене на противодържавна агитация и пропаганда.
Групово дело за оперативна разработка „СВРАКА“. Ще се изготви предложение за филтрация на обекта и справка до ЦК на БКП, за отношение по партиен път.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 79, л. 10-11, строго секретен план за работата на отдел 01 при Шесто управление Държавна сигурност от 2 февруари 1978 г.