line head

Атанас Видев

Атанас Видев
гр. Асеновград, област Пловдив.
Лекар.
В източника на информация не е посочен в кой лагер е въдворен и в кой период след 9 септември 1944 г.
„Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор 1944-1989”, под редакцията на проф. д-р Кирил Миленков, 2003 г.,с 35.